لوله‌های GRV

لوله‌های GRV تولید شرکت بهشت کویر آریانا توسط فرآیند رشته‌پیچی ناپیوسته و با به کارگیری الیاف شیشه و رزین اپوکسی وینیل‌استر تولید می‌شوند. محل اتصال این لوله‌ها از نوع نری-مادگی چسبی است. این لوله‌ها به ویژه در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و برای نصب در زیر زمین یا نصب روکار با دمای بهره‌برداری حداکثر 90 درجه سلسیوس کاربرد دارند. 

لوله‌های GRV