چاپ کتاب تکنولوژی کامپوزیت ها

 کتاب "تکنولوژی کامپوزیت ها " که مربوط به مبانی و فرآیندهای ساخت کامپوزیت های گرماسخت (قطعات، لوله و اتصالات) می باشد، یکی از دستاورد های مهم این شرکت بوده که توسط متخصصین به نام و مطرح نگارش شده و در
اختیار علاقه مندان قرار داده شده است.
در این کتاب، همانطور که از نام آن نیز مشخص است مبانی و فرآیندهای ساخت کامپوزیت های گرماسخت به تفصیل آمده است.
هدف از تالیف این کتاب، بیان فرآینده های مختلف و متداول ساخت قطعه های کامپوزیتی گرماسخت بوده و سعی بر آن بوده است تا جزئیات مراحل هر فرآیند به زبان علمی و عملیاتی بیان گردد. برای توصیف دقیق تر این فرآیند ها، تلاش شده است تا پارامترها و معادلات حاکم بر آنها به صورت رابطه های ریاضی قابل کاربرد در طراحی یا تنظیم شرایط فرآیندی بیان شوند.