پتروشیمیصنایع شیمیایی و پتروشیمیسیستم های نمک زدایی
با توجه به آنکه صنایع در واحد‌های فرآیندی تجزیه نمک، با مشکلات ناشی از خوردگی حاصل از آب‌نمک مواجه هستند، لذا برای انتقال آب‌نمک از دریاچه نمک به واحد CA، کلاریفایر، فیلترها و از آنجا برای ارسال به اتاق‌های تجزیه آب نمک و همچنین در فرآیند گاز کلر نیازمند انواع لوله‌های مقاوم در برابر خوردگی می‌باشند. در این فرآیند، لوله‌های فلزی دچار خوردگی شدید می‌گردند. لوله‌های با آستری لاستیکی و یا لوله‌های تیتانیومی بسیار پرهزینه هستند. بنابراین استفاده از لوله‌های فایبرگلاس، بهترین گزینه برای سیستم‌های نمک‌زدایی می‌باشند.
  • خطوط انتقال آب نمک و آب دریا
  • خطوط انتقال مواد شیمیایی
  • شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی
  • خطوط آب آتش نشانی
  • خطوط آب خنک کننده